Group 23Fill 298Fill 298Fill 298 credit-card 6A17E06C-0A5B-4E4C-AAEB-9E6D242B3D76 Created with sketchtool. - + Group 2 Created with Sketch. application-form Created with Sketch. Group 10 Created with Sketch.

Reklamácia a vratky

Ak s tovarom nie ste spokojní, radi vám ho vymeníme!

AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝMENE ALEBO VRÁTENÍ TOVARU?

Postup pri výmene/vrátení tovaru do 30 dní

1. Vyplňte predtlačený formulár na vrátenie, ktorý bol súčasťou balíka spolu s faktúrou k objednávke. Ak sa vám formulár zatúlal, nič sa nedeje, TU si ho môžete stiahnuť a vytlačiť znova.

2. Tovar, ktorý chcete vrátiť, vložte nepoužitý do pôvodného obalu spolu s vyplneným formulárom a kópiou faktúry.

3. Snažte sa škatuľu zabaliť tak, aby sa pri preprave nepoškodila a aby sa nepoškodil ani jej obsah. Odporúčame použiť bublinkovú fóliu, baliaci papier alebo väčšiu škatuľu, ale pomôže aj pevnejšia igelitová taška. Neprelepujte však originálnu škatuľu od topánok, ktorú by ste tým znehodnotili!

4. Zabalený tovar odošlite na adresu:
NORDBLANC
OC Laugaricio
Belá 7271
911 01 Trenčín

V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! Takúto zásielku neprevezmeme a vašu požiadavku nebudeme môcť vybaviť. Odporúčame vám zásielku poslať doporučene a zároveň ju poistiť vo výške ceny tovaru. Ide o službu, ktorú vám ponúkne pošta pri odosielaní balíka. V prípade, že by sa pri preprave s balíčkom čokoľvek stalo, po doložení podacieho lístka dostanete svoje peniaze späť.

Po prijatí tovar skontrolujeme a čo najskôr vás budeme e-mailom informovať o predpokladanom termíne vybavenia, rovnako ako o odoslaní tovaru späť k vám.

Lehota na výmenu tovaru závisí od momentálnych skladových zásob, ale ak máme tovar na sklade, požadovanú veľkosť vám, samozrejme, pošleme obratom.

AKÉ SÚ PODMIENKY VRÁTENIA ALEBO VÝMENY TOVARU?

1. Tovar je nutné vrátiť do 30 dní od jeho prevzatia.

2. Tovar musí byť nenosený a vhodný na ďalší predaj.

3. Tovar musí byť zabalený do pôvodného obalu, ktorý nesmie byť znehodnotený. Prekážkou je akékoľvek použitie lepiacej pásky, nápisy, nálepky, otvory, znečistenie, mastnota, vlhkosť a pod.

4. Tovar skúšajte len v čistom a suchom interiéri, pretože vašu požiadavku na reklamáciu alebo vrátenie tovaru môžeme vybaviť kladne iba v prípade, že vrátený tovar bude čistý, nepoškodený, nevypratý, suchý a s originálnymi visačkami.

5. Kúpenú obuv skúšajte iba na čistom a suchom povrchu, napríklad doma na koberci, izbovej dlažbe a pod. Ak sa rozhodnete topánky vrátiť alebo reklamovať a podrážky budú vykazovať známky nosenia a (hoci ľahkého) opotrebenia, nemôžeme vašu žiadosť uznať. Škatuľa od topánok je súčasťou výrobku a pri vrátení alebo výmene tovaru ju musíte poslať s obuvou vnútri a v perfektnom stave.

6. Ak počas vybavovania vratky zistíme, že je tovar poškodený spôsobom, akým sa nemohol poškodiť pri výrobe (škrabance, škvrny, odtrhnuté pútka zipsov a pod.), je nutné brať na vedomie, že vám tovar vrátime na vaše náklady.

AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII TOVARU?

Skôr, ako sa rozhodnete tovar reklamovať, prečítajte si, prosím, náš reklamačný poriadok. Nájdete v ňom všetky informácie, ktoré budete potrebovať pri reklamácii tovaru a tiež sú v ňom uvedené všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Postup pri reklamácii tovaru:

1. Reklamovaný tovar riadne vyperte a zbavte všetkých nečistôt.

2. Očistený reklamovaný tovar riadne zabaľte tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy. K reklamovanému tovaru priložte kópiu faktúry, popis chyby, ktorá je dôvodom reklamácie a vaše kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), na ktorých Vás budeme môcť informovať o príjme a vybavení reklamácie. Nezabudnite uviesť Váš požadovaný spôsob vybavenia napr. oprava, výmena tovaru, vrátenie peňazí. Pričom oprava tovaru je automaticky daná, pokiaľ je závada odstrániteľná. Ak nebude uvedený požadovaný spôsob vybavenia, vyhradzujeme si právo na odstránenie vady prednostne opravou (odstrániteľná závada) či výmenou tovaru (neodstrániteľná závada) alebo vrátením peňazí (ak nie je možná ani jedna z predchádzajúcich variantov).

3. Reklamovaný tovar zašlite na adresu: NORDBLANC, OC Laugaricio, 7271 Belá, 911 01 Trenčín. Odporúčame zásielku poistiť vo výške hodnoty tovaru. V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku!

Hneď, ako dostaneme reklamovaný tovar, budeme vás informovať e-mailom a začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie (prípadne po dohode dlhšia lehota). O spôsobe vybavenia reklamácie vás budeme taktiež informovať e-mailom alebo telefonicky.

Hlavné zásady reklamácie

1. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, ako bola chyba zistená, pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti. Ak nebude chyba oznámená ihneď a výrobok budete ďalej používať, môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru, čo môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.

2. Reklamáciu si môžete uplatniť do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3. Reklamáciu si môžete uplatniť, ak výrobok nemá také vlastnosti, ktoré predávajúci uviedol alebo tovar nezodpovedá akosťou alebo zhotovením.

4. V prípade, že kupujúci zistí chybu už pri prevzatí tovaru, je povinný to predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby zodpovedajúce opotrebeniu tovaru spôsobené jeho zvyčajným užívaním ani za chyby vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu daného tovaru, hlavne ak dôjde k poškodeniu veci napr. praním s nesprávne nastavenou teplotou, praním spoločne s tovarom inej farby, či praním v automatickej pračke v prípade tovaru, ktorý je možné prať iba v rukách, chemickým čistením či žehlením v prípade tovaru, ktorý nie je možné chemicky čistiť či žehliť a pod.

6. K riadnemu vybaveniu reklamácie je potrebné preukázať, že tovar bol kúpený od predávajúceho a ešte neuplynula lehota na uplatnenie reklamácie. Tovar odovzdaný na posúdenie v rámci reklamácie musí byť čistý, vypraný, zbavený všetkých nečistôt, musí spĺňať predpoklady na hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie a zaistené proti poškodeniu počas prepravy.

7. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia, ak nebude so zákazníkom dohodnutá dlhšia lehota.

8. Reklamáciu zákazník uplatňuje na adrese NORDBLANC, OC Laugaricio, 7271 Belá, 911 01 Trenčín.